Charles H. Traub, Steven Heller ve Adam Beller (ed.) – Fotoğrafçının Eğitimi (2012)

  • FOTOĞRAFÇININ EĞİTİMİ, editör: Charles H. Traub, Steven Heller ve Adam Beller, Espas Yayınları, fotoğraf, 279 sayfa

 

Birçok ismin yazılarıyla katkıda bulunduğu ‘Fotoğraf Eğitimi’, pratik fotoğrafçılığın gölgesinde kalmış, sıklıkla ihmal edilen fotoğrafın teorisine zengin bir katkı sunuyor. Kitapta, fotoğraf çekmenin anlamı, görsel okuryazarlık, fotoğraf ve felsefe ilişkisi, günümüz fotoğrafında tanık olunan dönüşümler ve yüksek öğrenimde fotoğraf eğitimi gibi birçok ilgi çekici konu yer alıyor. Her ne kadar günümüzde fotoğrafçılık büyük teknolojik dönüşümler yaşasa da, zeki uygulamaların detaycılığı ve iç görüsü genelde ortalarda yok. Çalışma, fotoğrafçılığın değişen doğasına meydan okuyarak yaratıcılığı doruğa çıkarmayı amaçlıyor.

Quentin Bajac – Fotoğraftan Sonra (2011)

  • FOTOĞRAFTAN SONRA, Quentin Bajac, çeviren: Marşa Franco, Yapı Kredi Yayınları, fotoğraf, 160 sayfa
 
19. yüzyıl fotoğrafı üzerine düzenlenen birçok sergide görev almış Quentin Bajac, ‘Fotoğraftan Sonra’da, bir fotoğraf tarihi ekseninde, analog fotoğraftan dijital fotoğrafa geçiş sürecine odaklanıyor. Instamatic Kodak ve Polaroid’in gelişiyle 1960’larda başlayan amatör fotoğrafçılık; basın fotoğrafçılığının gelişmesiyle foto-röportajcılığın doğuşu; fotoğrafın gitgide daha çok tanındığı 1980’ler dönemi; hem profesyonellerin hem de amatörlerin fotoğraf uygulamalarında derin değişiklikler yaratan dijitalin ortaya çıkışı ve dijital teknolojilerle birlikte fotoğrafın otoritesinin sorgulanmaya başlanması, Bajac’ın ele aldığı konulardan birkaçı.

Merter Oral – Weimar Cumhuriyeti’nden Günümüze Fotoğraf Ajanslarının Fotojurnalizme Katkıları (2011)

  • WEIMAR CUMHURİYETİ’NDEN GÜNÜMÜZE FOTOĞRAF AJANSLARININ FOTOJURNALIZME KATKILARI, Merter Oral, Espas Yayınları, fotoğraf, 136

 

Kimilerinin, gerçek anlamda ilk modern kültür olarak tanımladığı Weimar Cumhuriyeti, birçok soruna kaynaklık etmesine rağmen, aynı zamanda avangard sanat akımlarının epeyi canlı olduğu bir dönemdi. Merter Oral elimizdeki kapsamlı çalışmasında, avangard sanat akımlarının geliştiği bu dönemin, dolaylı olarak fotojurnalizmin doğduğu ortama da katkıda bulunduğunu söylüyor. Oral burada, savaşın yarattığı demografik hareketlilik ertesinde ortaya çıkan yeni bir tür fotoğrafçı kadrosunu, bu kadronun katılımıyla meydana gelen fotoğraf ajanslarını ve söz konusu ajansların modern fotojurnalizmin doğuşuna ne gibi katkılar sunduğunu irdeliyor.

Michael Freeman – Fotoğrafçının Gözü (2011)

  • FOTOĞRAFÇININ GÖZÜ, Michael Freeman, çeviren: Deniz Güzelgülgen, Remzi Kitabevi, fotoğraf, 191 sayfa

 

Michael Freeman, kaliteli baskısıyla dikkat çeken ‘Fotoğrafçının Gözü’nde, başarılı dijital fotoğraflar için kompozisyon ve tasarım yöntemlerini anlatıyor. Freeman, en iyi fotoğrafı elde etmenin, her zaman en iyi ekipmana sahip olmakla ilişkili olmadığı gerçeğinden hareketle, teknik ve kompozisyon anlatımları arasında iyi bir denge kuruyor. Freeman’a göre, fotoğrafçılıktaki en önemli kararlar, görüntünün kendisiyle ilgili olanlardır. Yani, fotoğrafın çekilme sebebi ve onun nasıl görüneceğine dair kaygılar, bu eylemin iyi veya kötü sonuçlanmasını birebir etkiler. Yazar bu nedenle ilk olarak, bazı kompozisyonların veya belli renk birleşimlerinin neden diğerlerinden daha etkili olduğuna odaklanıyor. Kitabın devamında da, görüntünün çerçevesinden ışık ve renk kompozisyonlarına uzanan pek çok konu masaya yatırılıyor.

Merter Oral – Toplumsal Belgeci Fotoğraf ve Fikret Otyam Örneği (2011)

  • TOPLUMSAL BELGECİ FOTOĞRAF VE FİKRET OTYAM ÖRNEĞİ, Merter Oral, Espas Yayınları, inceleme, 200 sayfa

 

Fikret Otyam’ın, 1953 yılında Anadolu’ya yaptığı bir kamyon yolculuğu, onun, daha sonra kendisiyle özdeşleşecek gezi röportajcılığını başlatan süreç olacaktı. Otyam, gezi röportajlarının yanı sıra, toplumsal belgeci fotoğraflarıyla da, Anadolu’nun sorunlarını aktarmış ve bu konuda toplumsal duyarlılık yaratmıştı. İşte Merter Oral’ın elimizdeki nitelikli çalışması, Otyam’ın fotoğraf çalışmalarını, toplumsal bilinç yaratma yönleriyle inceliyor. Toplumsal belgeci fotoğraf kavramını tanımlayarak kitabına başlayan Oral, ardından, bir toplumsal belgeci fotoğraf ustası olarak Otyam’ın çalışmalarını, detaylı bir bakışla analiz etmeye koyuluyor.

James Martin – Doğada Dijital Fotoğrafçılık (2007)

  • DOĞADA DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK, James Martin, çeviren: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi, fotoğraf, 208 sayfa

‘Doğada Dijital Fotoğrafçılık’ı, gezi ve macera fotoğrafçıları için çok sayıda uygulama örneği sunması yönüyle bir rehber kitap olarak düşünülebilir. Kendisi de profesyonel bir macera fotoğrafçısı ve foto-safari rehberi olan James Martin, dijital fotoğrafçılara, görüntüyü gözde canlandırmaktan başlayıp, fotoğrafı çekmeye ve sayısal karanlık odada çekilen görüntüden en iyi sonucu çıkarmaya kadar, konuya dair çok sayıda ayrıntıyı sunuyor. Bu yeni teknolojinin yeni ve “eski” kuralları, doğa çekimleri için ipuçları, veri dosyalarını koruma yolları, klasikleşmiş fotografik görüntüleri kopyalama; donanım ve malzeme seçme ilkeleri kitabın başlıca konuları.

Kıymet Coşkun ve Turgay Fişekçi (haz.) – Fotoğraflarla Nâzım Hikmet (2006)

  • FOTOĞRAFLARLA NÂZIM HİKMET, Yayına hazırlayan: Kıymet Coşkun, Turgay Fişekçi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, fotoğraf, 214 sayfa

‘Fotoğraflarla Nâzım Hikmet’, şairin yaşamının çeşitli dönemlerinden yansımalar getiren 311 fotoğrafından oluşuyor. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın uzun çalışmalar sonucu bir araya getirdiği fotoğraflar, şairin sevenlerinin yanı sıra araştırmacılar açısından da önemli bir kaynak. Albümde, Nâzım Hikmet’in bebekliğinden yaşlılığına kadar süren hayatının izini sürmek mümkün. Bunun dışında, Nâzım Hikmet’in babası Hikmet Bey, annesi Celile Hanım, kızkardeşi Samiye, Piraye Hanım, Mahmut Yesari ve Muammer Karaca gibi isimlerle, şairin tutuklu bulunduğu ya da hüküm giydiği cezaevlerinin fotoğrafları da yer alıyor.