Tracy Hogg ve Melinda Blau – Çocukluğa Geçiş Sorunlarına Mucize Çözümler (2010)

İki yazarlı ‘Çocukluğa Geçiş Sorunlarına Mucize Çözümler’, yürümeye başlayan bebeklerin, çocukluğa geçişte nasıl eğitilecekleri konusunda anne-babalara pratik önerilerde bulunuyor.

Kitapta tuvalet eğitimi, emziği bırakma, memeden kesme, kardeşe hazırlık, beslenme, konuşma, uyku sorunları ve öfke nöbetleri gibi önemli süreçlerde ne yapılacağı, yaşanmış hikâyeler ve örnekler aracılığıyla anlatılıyor.

Her bebeğin birer birey olduğunu vurgulayan yazarlar, bu eğitimin sağlıklı ve dengeli bir biçimde verilebilmesi için, ebeveynlerin bunun bilincinde olarak, çocuklarla konuşmaya yeterli zaman ayırmaları gerektiğini önemle vurguluyor.

 • Künye: Tracy Hogg ve Melinda Blau – Çocukluğa Geçiş Sorunlarına Mucize Çözümler, çeviren: Orhan Tuncay, Gün Yayıncılık, eğitim, 368 sayfa

Kolektif – Neoliberalizm, Bilgi ve Üniversiteler (2019)

Alana önemli katkılarda bulunmuş isimlerin metinlerini bir araya getiren bu güzel derleme, Türkiye’de yükseköğretim araştırmaları açısından harika bir kaynak.

Kitapta,

 • Yükseköğretim araştırmalarının kitleselleşme, uluslararasılaşma, genç işsizliği, örgütsel değişim gibi farklı boyutları,
 • Kant, Newman, Humbolt, Parsons, Touraine, Habermas gibi isimlerin fikirleri bağlamında üniversite ideası üzerine felsefi tartışmalar,
 • Küresel dönemde bilginin değişen değer ve işlevinin modern üniversite ideasına etkileri ve yarattığı meşruiyet krizi,
 • “Bilginin sonu” tezi karşısında üniversite ideasını savunmak,
 • Üniversiteleri ekonomik büyümenin motoru olarak gören egemen yaklaşımların kuramsal arka planı,
 • Elit yükseköğretimden kitlesel yükseköğretime geçişin yükseköğretime erişimde fırsat eşitliği, yükseköğretimin finansmanı ve yönetimi, kurum çeşitliliğinin artışı, akademisyenliğin dönüşümü ve öğrenci kültürünün dönüşümüne etkileri,
 • Diploma enflasyonunun öğrencileri yükseköğretimde oyalayan bir tür sosyal güvenlik politikası olup olmadığı,
 • Yükseköğretime erişimde fırsat eşitliği,
 • Üniversite uluslararası sıralamalarının nasıl ortaya çıktığı ve bunların metodolojik sorunlarına rağmen neden bu kadar ilgi gördüğü,
 • Demokratik bir toplumun var olması ve sürdürülebilmesi için bir eleştirel kamusal alan olarak üniversitelerin sorumlulukları,
 • Ve bunun gibi önemli konular tartışılıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Mete Kurtoğlu, Ulrich Teichler, Gerard Delanty, Ronald Barnett, Michael A. Peters, Bob Jessop, Philip G. Altbach, Randall Collins, Yasemin Kooij, Ellen Hazelkorn ve Henry A. Giroux.

 • Künye: Kolektif – Neoliberalizm, Bilgi ve Üniversiteler, editör: Mete Kurtoğlu, Nota Bene Yayınları, eğitim, 296 sayfa, 2019

Desmond Morris – Muhteşem Bebek (2010)

‘Çıplak Maymun’ ve ‘İnsanat Bahçesi’ gibi kitaplarıyla bildiğimiz Desmond Morris ‘Muhteşem Bebek’te, bir bebeğin anne rahmine düştüğü andan iki yaşına kadarki gelişim sürecini ve anne-babaların bu gelişiminde nasıl olumlu roller üstlenebileceğini ayrıntılı bir şekilde izliyor.

Ebeveynlere yönelik bebek bakımı kitaplarının disiplini fazlasıyla merkeze aldığını söyleyen yazar, bu durumun kadınları, bebeklerine gönüllerince yaklaşmalarını engellediğini savunuyor.

Amerikalı bebek uzmanı John Watson’ın teorilerinin moda olduğu 1928 yılında dünyaya gelen yazar, öteki bebekler gibi olabildiğince katı bir disiplinle yetiştirilmiş.

“Watson’ın gaddar rejimi altında yetiştirilen bebekler, genelde acı çekiyorlardı” diyen Morris, anne ve çocuk arasında tamamen sevgi üstüne kurulu bir ilişkinin nasıl oluşturulabileceğini ele alıyor.

 • Künye: Desmond Morris – Muhteşem Bebek, çeviren: Duygu Akın, Domingo Kitap, bebek bakımı, 192 sayfa

Iain Jackson – Mimarlık Okulunda Hayatta Kalma Kılavuzu (2019)

Özellikle tasarım ve bunun sunumu konusu, birçok mimarlık öğrencisi için kâbus gibidir.

Zira birçok öğrenci, tasarımda benzer hataları yapar, bunun yanı sıra önemli elemanları projelerine yerleştirmeyi unutur.

İşte Iain Jackson’un bu güzel çalışması, tasarımda öğrencilere yardımı dokunacak en önemli ve temel ipuçlarını esprili ve zengin el çizimleri eşliğinde sunuyor.

Öğrencilerin kendilerini daha etkili biçimde ifade etmelerine ve tasarımlarını daha dikkate değer ve doğru biçimde sunmalarına yardımcı olacak kitabın her bir sayfası, mimarlığın temel bilgilerine ilişkin önemli tavsiyeler içeriyor.

Ölçekten yapı bileşenleri ve tasarım ölçütlerine, çizimleri adlandırmadan kronolojik çizim yapmaya ve sözlü sunuma pek çok bilginin kapsamlı biçimde açıklandığı kitabı, tasarım ve düşüncelerin karşı tarafa doğru aktarılabilmesi konularında rehber kitap arayanlara tavsiye ediyoruz.

 • Künye: Iain Jackson – Mimarlık Okulunda Hayatta Kalma Kılavuzu, çeviren: Özlem Erdoğdu Erkarslan, YEM Yayın, mimari, 156 sayfa, 2019

Henry J. Rutz ve Erol M. Balkan – Sınıfın Yeniden Üretimi (2016)

Neoliberal devletin ve piyasanın küreselleşme döneminde yeni orta sınıfları oluşturmasındaki aracılığı hakkında iyi bir inceleme.

Kapsamlı alan çalışmalarına dayanan kitap, Türkiye’de hem ekonomik ve toplumsal yapıda hem de eğitim alanında yaşanan değişimler için sağlam bir kılavuz.

Kapitalizm sınıflar arası geçişe imkân verir, fakat bunun için hiçbir garanti sunmaz.

Çünkü işçi sınıfı işsizlikle boğuşur, orta sınıflar ise her zaman işçi sınıfı saflarına katılma tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Orta sınıf bu tehlikeden kaçmak çocuklarına nitelikli eğitim vermek için çabalar.

Henry Rutz ve Erol Balkan, İstanbul’daki orta sınıf ailelerin, küresel ekonomiyle bütünleşme sürecinde çocuklarına nitelikli eğitim sağlama mücadelesiyle ifade edilen dinamikleri etnografya temelli açıklıyor.

Tanıklıklar ve alan araştırmalarıyla zenginleşen çalışma, devletin ve piyasanın sınıfın biçimlenmesi üzerindeki etkilerinin altını çizerken, ailenin de sınıfın yeniden üretimi ve toplumsal bilincin kilit aktörü olarak önemini vurguluyor.

 • Künye: Henry J. Rutz ve Erol M. Balkan – Sınıfın Yeniden Üretimi: Eğitim, Neoliberalizm ve İstanbul’da Yeni Orta Sınıfın Yükselişi, çeviren: Neşecan Balkan, h2O Kitap, siyaset, 224 sayfa, 2016

Michele Hutchison ve Ria Mae Acosta – Dünyanın En Mutlu Çocukları (2019)

Halinden memnun, uyumlu, sağlıklı bebekler, çocuklar ve ergenler yetiştirmek konusunda Hollandalılardan öğreneceğimiz çok şey var.

Yakın tarihli bir UNICEF araştırmasına göre Hollandalı çocuklar genel mutlulukta birinci sıradalar.

Peki, Hollandalılar bunu nasıl başarıyor?

Bunun nedeni aslında çok basit:

Örneğin Hollanda’da on yaşın altındaki çocuklara ev ödevi verilmez.

Anne-babalar çocuklarının dışarıda tek başlarına oynamalarına izin verir.

Çocuklar okula bisikletle gider, ki bisiklet sürmenin mutlu olmakla birebir alakası var.

İkisi de Hollanda’da çocuk büyüten Rina Mae Acosta ile Michele Hutchinson, bunun sırrını bizimle paylaşıyor.

Çocuklarımızı daha çok mutlu etmek için Hollandalı ebeveynlerden neler öğrenebileceğimizi gösteren ve bu nedenle her anne-babanın muhakkak okuması gereken bir eser.

Kitabın yazarlarına gelirsek:

Rina Mae Acosta, şu an Hollandalı kocası ve iki küçük oğluyla Hollanda’da yaşayan Asya kökenli Amerikalı, Kaliforniya doğumlu bir yazar.

Kaliforniya Üniversitesi’ni, Berkley’yi ve Rotterdam’daki Erasmus Üniversitesi’ni bitirdi.

Ebeveynlik ve ebeveynlerle ilgili oldukça başarılı bir blog olan “Finding Dutchland”de yazılar yazıyor.

Michele Hutchison ise editör, çevirmen ve blog yazarı.

East Anglia Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Lyon Üniversitesi’nde okudu.

2004’te karnı burnunda Amsterdam’a taşınmadan önce Britanya’da yayıncılık ile uğraşıyordu. Kendisi, Amsterdam’da editörlük yapan iyi bir Hollanda edebiyatı çevirmenidir.

Hollandalı eşi ve iki çocuğuyla eski bir kanal evinde yaşıyor.

 • Künye: Michele Hutchison ve Ria Mae Acosta – Dünyanın En Mutlu Çocukları: Hollandalıların Çocuk Yetiştirme Yöntemleri, çeviren: Biray Anıl Birer, The Kitap Yayınları, eğitim, 256 sayfa, 2019

Jonathan P. Berkey – Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali (2016)

Jonathan Berkey, Ortaçağ Memluk Kahire’sindeki eğitim sisteminin kapsamlı bir analizini sunuyor.

Müderrisler ve hamiler gibi ilim dünyasının başlıca meslekleri, din eğitiminin temel bileşenleri, askeri seçkinlerin eğitimdeki rolü, şehirli toplumun eğitime katılımı ve kadınların eğitimi hakkında önemli bir eser.

 • Künye: Jonathan P. Berkey – Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali: İslami Eğitimin Sosyal Tarihi, çeviren: İsmail Eriş, Klasik Yayınları