Cihan Tuğal – Pasif Devrim (2010)

  • PASİF DEVRİM, Cihan Tuğal, Koç Üniversitesi Yayınları, siyaset, 330 sayfa

Cihan Tuğal ‘Pasif Devrim’de, Gramsci’nin “pasif devrim” kavramından hareketle, 1990’larda İstanbul’daki İslamcı değişim sürecinin başını çeken Sultanbeyli ilçesini merkeze alarak Türkiye’de İslami aktivistlerin örgütlenmelerini, 28 Şubat sürecinde içine kapanmalarını ve AKP iktidarı tarafından düzene dahil edilmelerini kapsamlı bir gözle irdeliyor. Yalnızca sisteme karşı direnen dini muhalefetle sınırlı olmayan çalışma, aynı zamanda, hâkim düzene yönelik radikal saldırıların nasıl ortaya çıktığına, eylemcilerin bu saldırıları örgütlerken yaşadıkları dönüşümlere ve karşı çıkışlara rağmen sistemin nasıl ayakta kaldığına da odaklanıyor.

Reklamlar

Ehsan Masood – İslam ve Bilim (2010)

  • İSLAM VE BİLİM, Ehsan Masood, çeviren: Şafak Timur, Picus Yayınları, tarih, 192 sayfa

Bilim politikaları alanında dersler veren Ehsan Masood ‘İslam ve Bilim’de, 8. ve 16.yüzyıllar arasında, İslam imparatorlukları devrinde gerçekleşmiş bilimsel devrimleri anlatıyor. Söz konusu dönemlerde, bilim ve İslamın birbirine çok daha yakın olduğunu söyleyen Masood, İslam biliminin gelişimini, dönemin siyasî ve dini koşullarının, bu şartlarda ortaya çıkmış bilim adamlarının, mühendislerin ve hâmilerinin öyküleriyle de harmanlayarak veriyor. Hz. Muhammed’in sözlerinin rasyonel sorgulamayı teşvik edici olduğunu savunan Masood, kitabında ağırlıklı olarak İslam’ın özünde bilime karşı olduğu savının yanlış olduğunu kanıtlamaya koyuluyor.

Graham E. Fuller – İslamsız Dünya (2010)

  • İSLAMSIZ DÜNYA, Graham E. Fuller, çeviren: Hasan Kaya, Profil Yayıncılık, siyaset, 350 sayfa

Graham E. Fuller ‘İslamsız Dünya’da, Batı tarafından öcü ve suçlu ilan edilen İslam’ın olmadığı bir dünyanın nasıl olabileceğini araştırıyor. Doğu-Batı ilişkilerinin İslam dışında da, çok sayıda çatışma potansiyeli barındırdığını iddia eden Fuller, İslamsız bir dünyada, Ortadoğu’da veya Batı’nın Doğu’ya bakışında bugünkü manzaradan pek farklı bir şeyle karşılaşmayacağımızı savunuyor. Fuller’e göre, İslam bir yana, ekonomik çıkarlar, jeopolitik çıkarlar, imparatorluklar arasında yaşanan güç savaşları, etnik çekişmeler ve milliyetçi dalgalar gibi, Doğu-Batı ilişkilerinin evrimini sıkı biçimde etkilemiş olan çok sayıda etmen bulunuyor.

Hasan Baran – Hidayet Çağı (2006)

  • HİDAYET ÇAĞI, Hasan Baran, Gri Yayın, din, 316 sayfa

Hidayet Çağı ya da diğer adıyla ahir zaman, İslamiyet tarihinde Mehdi’nin vazifeli olduğu dönemin adı. Mehdi, Hz. Muhammed’in kendi ailesinden olup, ahir zamanda geleceğini müjdelediği ‘Mübarek Zat’a Allah’ın verdiği isim. Bu inanışa göre, Mehdi, hidayetin unutulduğu dönemde yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolmuş iken, yeryüzünü yeniden hidayet ve adalet ile dolduracaktır. Devrin imamı olması hasebiyle Araplara ve Arap olmayan herkese hükmedecek, onun devrinde Hz. İsa Deccal’i öldürecektir. Baran çalışmasında, hidayet çağı inanışının ve inanışın baş aktörü Mehdi’nin izini sürüyor; onun Kuran, ayet ve hadisler gibi, İslamiyet’in başlıca kaynaklarındaki anlatımlarının izini sürüyor.

Zeyno Baran – Diğer Müslümanlar (2010)

  • DİĞER MÜSLÜMANLAR, derleyen: Zeyno Baran, çeviren: Handan Saraç, Remzi Kitabevi, din, 304 sayfa

‘Diğer Müslümanlar’, özgürlük ve demokrasiyle İslam’ın uyumluluğunu kabul eden ılımlı ve laik Müslümanların, İslam’ın yolunu saptırarak politik güç kazanmayı ve toplumları yeniden şekillendirmeyi amaçlayan aşırılık yanlısı İslamcılara karşı seslerini bir araya getiriyor. Kitaba katkıda bulunan isimler Avrupa ve ABD’de yaşayan Müslümanlar. İslamcıları ve Batı’da onları destekleyen kesimleri eleştiren yazarlar, İslam’ın Batı’nın demokrasi anlayışıyla tamamen uyumlu olduğu inancında birleşiyor. Kitap, ileriye giden yolun, Batı’daki Müslüman topluluklarla Müslüman olmayanlar arasındaki bağları desteklemekten geçtiğini gözler önüne seriyor.

Ali Kaya – Alevilik’te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2006)

  • ALEVİLİK’TE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ, Ali Kaya, Can Yayınevi, din, 394 sayfa

Alevilik, kuşkusuz Türkiye’nin en hassas konularından biri. Din eğitimi müfredatında Alevilere yer verilmemesi, uzun zamandır tartışma konusu olan sıkıntılardan. Bu eleştiriye, Anadolu’nun inanç zenginliği düşünüldüğünde katılmamak elde değil. Zira okullardaki zorunlu din eğitimi dersi, İslamiyet’in Sünni-Hanefi özelliklerine daha çok yer veriyor; bunun dışında kalan inançları kapsamıyor. Ali Kaya’nın elimizdeki kitabıysa, zorunlu din eğitiminde dışlanan unsurlardan olan Alevi inancını da kapsayacak şekilde düzenlenmiş. Kitap, eğitim sisteminde verilecek ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri’nin, Alevi inancını da kapsayarak, ülkedeki inançları birleştirme çabasına katkıda bulunacağını gözler önüne seriyor.

Murat Utkucu – Kur’an Okumaları (2006)

  • KUR’AN OKUMALARI, Murat Utkucu, Epos Yayınları, din, 207 sayfa

‘Vahiy Bilgisinin Eleştirisi’ alt başlığını taşıyan ‘Kur’an Okumaları’, Kur’an ayetlerindeki mantığın değişik alanlarındaki tezahürlerini, eleştirel düşüncenin süzgecinden geçirmeyi amaçlıyor. Murat Utkucu, Ayetlerde geçen coğrafya, kozmoloji, biyoloji, günlük hayat, kadın-erkek ilişkileri kapsamındaki bilgi ve yorumların bilim tarafından kanıtlandığı iddialarının ideolojik propaganda aracı olduğunu savunuyor. Utkucu’nun temel tezi, Kur’an’nın dilinin 6. yüzyılın Arabistan yaşantısı üzerine inşa edildiğini ve bu dilin 21. yüzyıl biliminin diliyle uyumlu olmasının mümkün olamayacağıdır. Utkucu’nun bu tezden hareketle, güncel din yorumuna getirdiği eleştirel yaklaşım ilgiye değer.