Saime Göksu ve Edward Timms – Romantik Komünist (2011)

  • ROMANTİK KOMÜNİST, Saime Göksu ve Edward Timms, çeviren: Barış Gümüşbaş, Yapı Kredi Yayınları, biyografi, 453 sayfa

 

İngilizce ilk baskısı 1999’da yapılan ve Türkçe baskısı yenilenen ‘Romantik Komünist’, Nâzım Hikmet’in yaşamına ve eserine odaklanıyor. Kitap, hapishane koşullarında bile politik cesareti, komünist duruşu ve sanatsal yaratıcılığından taviz vermemiş; bunun yanı sıra ülkesine, halkına, doğaya ve kadınlara tutkuyla âşık bir romantik olan Hikmet’in kapsamlı bir biyografisini ortaya koymasıyla dikkat çekici. Hikmet’in genç bir yurtsever olarak portresini ele alarak başlayan çalışma, onun politik mücadelesine ve sanatının karakteristik özelliklerine doğru yol alıyor. Kitabın önsözleri ise, Yevgeni Yevtuşenko ve Memet Fuat imzalarını taşıyor.

Stefan Zweig – Joseph Fouché: Bir Politikacının Portresi (2007)

  • JOSEPH FOUCHÉ: BİR POLİTİKACININ PORTRESİ, Stefan Zweig, çeviren: Gülperi Sert, Can Yayınları, biyografi, 246 sayfa

 

‘Joseph Fouché: Bir Politikacının Portresi’, Stefan Zweig’ın biyografi yazarlığındaki başarısının doruk noktalarından biri. Zweig burada, Fransız Devrimi’nin en kanlı günlerinde, “Lyon Kasabı” adıyla tarihe geçen Fouché’nin öyküsünü anlatıyor. “Her devrin adamı”, devrimden terör dönemine ve monarşiye kadar siyasetin yönünü belirleyebilmiş Fouché için icat edilmiş bir kavram gibidir. “Fouché, aklını ve iradesini kontrol edebilen, Makyavelist ve gözü kara, her türlü etik ilkeden yoksun, değişen ideolojilere aynı hızla uyum gösteren, iktidar zevkini maskeleyebilen bir politikacı tipidir.” diyen Zweig, aslında “çağımızın bir kahramanı”nı anlatıyor.

Radi Dikici – Cumhuriyet’in Divası: Müzeyen Senar (2011)

  • CUMHURİYET’İN DİVASI: MÜZEYYEN SENAR, Radi Dikici, Everest Yayınları, biyografi, 420 sayfa

 

Müzeyyen Senar, kendine has sesi, üslubu ve kişiliğiyle, gerçek anlamda bir usta. Radi Dikici’nin ilk baskısı 2004’te yapılan ve yeni bölümler eklenerek yeniden yayımlanan elimizdeki biyografisi, Senar’ın hayatını derli toplu bir şekilde ortaya koyarken, Türkiye müziğinin Cumhuriyet sürecini de aydınlatıyor. Kitapta, Senar’ın doğumu; müziğe ilgisinin nasıl uyandığı; Üsküdar Musiki Cemiyeti’ndeki eğitimi; taş plak dönemi; radyoda, sahnede ve televizyon zamanlarında şarkı söyleme deneyimi; Atatürk’ün karşısına çıkması; Ankara Radyosu’ndaki günleri; Amerika konserleri ve Feraye-Vehbi Koç, Selahattin Pınar, Safiye Ayla ve Zeki Müren gibi tanınmış isimlerle ilişkileri anlatılıyor. Ayrıca, özel olarak hazırlanmış, Müzeyyen Senar’ın taş plaktan kaydedilmiş on beş şarkısının da, kitapla birlikte verildiğini belirtelim.

Nesim Ovadya İzrail – Krikor Zohrab, 1915: Bir Ölüm Yolculuğu (2011)

  • KRİKOR ZOHRAB, 1915: BİR ÖLÜM YOLCULUĞU, Nesim Ovadya İzrail, Pencere Yayınları, biyografi, 520 sayfa

 

Siyasetçi, hukukçu ve yazar Krikor Zohrab, 24 Nisan 1915 Ermeni Tehciri’nin simge isimlerinden. Meclis-i Mebusan’da üç dönem İstanbul milletvekilliği yapmış Zohrab, Tehcir esnasında Divanı Harb’e götürülürken katledilmişti. İşte Nesim Ovadya İzrail bu kitapta, Zohrab’ın bir aydın, entelektüel, mücadeleci ve yurtsever olarak portresini çiziyor. Zohrab’ın, Hrant Dink’le benzer yönler taşıdığını söyleyen İzrail, buna örnek olarak, onun Ermeni sorununun çözümünü Osmanlı devletinin refah ve mutluluğu içinde gören bir bakışa sahip olmasını gösteriyor. Kitap, Zohrab’ın olgunlaşma dönemini, aktif siyaset dönemini ve ölüm yolculuğunu anlatıyor.

Fatih Yeşil – Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Kâtibi: Ebubekir Râtib Efendi (1750-1799) (2011)

Fatih Yeşil ‘Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Kâtibi’nde, Osmanlı tarihinin karmaşık bir döneminde Viyana elçiliği yapan Ebubekir Râtib Efendi’nin hayatına ve eserlerine ışık tutuyor; buradan hareketle, dönemin Osmanlı devletinin ayrıntılı bir resmini veriyor.

Uzun yıllar Osmanlı’nın Bâb-ı Âli bürolarında çalışan ve Fransız Devrimi’nin ardından Viyana elçiliği görevini yürüten Râtib Efendi’nin hayatı, iniş çıkışlarla dolu.

Yeşil çalışmasında, Râtib Efendi’nin serencamı ekseninde Nizâm-ı Cedîd projesini, yani devletin giriştiği yenileşme hareketinin kapsamını irdeliyor.

İncelemesini, Râtib Efendi’nin hayatı ve kendisinin kaleme almış olduğu, devrin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik panoramasını yansıtan eserleri aracılığıyla yapan Yeşil, Osmanlı’nın modern devletin temellerinin atıldığı dönemine dair ipuçları sunuyor.

  • Künye: Fatih Yeşil – Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Kâtibi: Ebubekir Râtib Efendi (1750-1799), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, biyografi, 498 sayfa

Simone Berteaut – Edith Piaf: Kaldırım Serçesi (2007)

  • EDITH PIAF: KALDIRIM SERÇESİ, Simone Berteaut, çeviren: Aydın Emeç, İthaki Yayınları, biyografi, 479 sayfa

 

‘Edith Piaf: Kaldırım Serçesi’nin yazarı Simone Berteaut’nun ilginç bir hikâyesi var. 29 Mayıs 1918 günü Lyon’da dünyaya gelen Berteaut’nun annesi, henüz on bir günlükken onu Paris’e getirdi. Jean-Baptiste Berteaut da, babasız doğan çocuğa soyadını verdi. Ama Simone’un asıl babası, aynı zamanda Edith Piaf’ın da babası olan Louis Gassion’du. Fakat Simone, asıl babası Gassion’la, ancak on iki buçuk yaşındayken tanışacaktı. Bu tanışma Simone’un hayatını değiştirecek, üvey kardeşi Edith’le sokaklarda şarkı söyleyip, akrobatlık yapacak ve bu beraberlikleri otuz yıl boyunca sürecekti. İşte Berteaut, Edith Piaf öldükten sonra, onu en iyi tanıyan isim olarak ‘Kaldırım Serçesi’ni yazacaktı.  Kısa zamanda belli başlı dillere çevrilen ve gözlemleriyle dikkat çeken bu kitap, Edith Piaf’ın aşk ve müzikle geçen hızlı yaşamından önemli ayrıntılar barındırıyor.

Hüseyin Draman – Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken (2007)

 

Hüseyin Draman’ın ‘Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken’ isimli bu kitabı, hem Ülken’in felsefesine, hem de felsefecinin yaşadığı döneme odaklanan bir çalışma.

Ülken’in, Türkiye felsefesine “sistematik felsefe” ve “değerler felsefesi” konusundaki öncü rolü düşünüldüğünde, çalışma daha bir önem kazanıyor.

Draman çalışmasında, Ülken’in toplum felsefesi alanında savunduğu değerlerin neler olduğunu saptadıktan sonra, felsefecinin bu değerlere bağlanma nedenlerine odaklanıyor.

Değerlerin saptanmasını toplumbilimle, Ülken’in bunlara bağlanma nedenlerini de toplumsal felsefe açısından değerlendiren kitap, Ülken’in felsefesine dair önemli bir çabanın ürünü.

  • Künye: Hüseyin Draman – Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken, Boyut Yayınları, biyografi, 264 sayfa