Mehmet Ö. Alkan, Tanıl Bora ve Murat Koraltürk (der.) – Mete Tunçay’a Armağan (2007)

  • METE TUNÇAY’A ARMAĞAN, Derleyenler: Mehmet Ö. Alkan, Tanıl Bora ve Murat Koraltürk, İletişim Yayınları, armağan, 760 sayfa

 

‘Mete Tunçay’a Armağan’, Türkiye sosyal bilimler alanının önemli isimlerinden biri olan Tunçay’ın üç temel çalışma alanı gözetilerek hazırlanmış. Siyasal düşünceler tarihi ve siyasetbilimi teorisi; Türkiye’de solun ve sol düşüncenin tarihi; Türkiye’de erken Cumhuriyet dönemi ve Tek-Parti rejimi, Tunçay’ın araştırma, derleme ve çevirileriyle katkıda bulunduğu üç alan. Kitabın armağan yönünüyse, Tunçay’ın bu üç ilgi alanına dair birçok akademisyen ve yazar tarafından kaleme alınan makaleler oluşturuyor. Derleme bunun yanı sıra, Tunçay hakkında kaleme alınmış yazılara, özgeçmişine, kaynakçasına ve kendisiyle yapılmış bir söyleşiye de yer veriyor.

Reklamlar

Kolektif – Kemal Özer İçin Anı Fotoğrafları (2011)

‘Kemal Özer İçin Anı Fotoğrafları’, 2009 yılında yitirdiğimiz sosyalist gerçekçi şiirin önemli isimlerinden Kemal Özer’e adanmış bir armağan kitap.

Özer’in kızı Simge Özer Pınarbaşı tarafından hazırlanan kitapta, şairin hayatı, şiirinin genel özellikleri, dergicilik ve yayıncılık alanındaki çalışmaları kapsamlı bir şekilde anlatılıyor.

Özer’i tanıyan, Türkiye edebiyatının ünlü birçok kaleminin tanıklıklarıyla katkıda bulunduğu kitap, görsel açıdan da oldukça doyurucu.

Uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan eser, bu üretken ve değerli şairin hayatının, şiirinin ve eserlerinin hatırlanmasına, kuşkusuz önemli bir katkı sunuyor.

  • Künye: Kolektif – Kemal Özer İçin Anı Fotoğrafları, hazırlayan: Simge Özer Pınarbaşı, Yordam Kitap, armağan, 240 sayfa, 2011

Rona Aybay ve Ümit Altaş (haz.) – Halit Çelenk (2007)

  • HALİT ÇELENK, hazırlayan: Rona Aybay ve Ümit Altaş, Çınar Yayınları, armağan, 321 sayfa

Halit Çelenk, Türkiye sol siyasetinin öncü isimlerinden biri. TİP saflarında yürüttüğü siyaset çalışmaları, 15-16 Haziran olayları nedeniyle Kemal Türkler ve arkadaşları hakkında açılan davalarda savunma avukatlığını üstlenmesi, İHD’nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş olması, TÖS ve TÖB-DER’in savunma avukatlığını üstlenmesi kendisinin politik geçmişinden sadece birkaç başlık. Bu kitapta, yetmişe yakın yazarın Çelenk hakkında kaleme aldığı yazılar yer alıyor. Kitabın sonunda da, Ender Yeşildağ’ın yönetmenliğini yaptığı bir Çelenk belgeselinin DVD’si bulunuyor.

Mehmet Ö. Alkan (haz.) – Prof. Dr. Bülent Tanör Armağanı (2007)

  • PROF. DR. BÜLENT TANÖR ARMAĞANI, hazırlayan: Mehmet Ö. Alkan, Oğlak Yayınları, armağan, 369 sayfa

Bilindiği gibi Prof. Dr. Bülent Tanör’ün Türkiye tarihindeki önemli rollerinden biri, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve insan haklarının kurumsallaşması, yerleşmesi konusunda verdiği mücadeledir. Ayrıca hasta yatağında dahi sürdürdüğü, hukuk alanına değerli katkılar sağlayan bilimsel çalışmaları,  kendisini daha da değerli kılıyor. Mehmet Ö. Alkan’ın hazırladığı elimizdeki kitap, Prof. Tanör’e dair farklı isimlerin yazdığı makalelerden oluşuyor. Burada eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den Sina Akşin’e, Mete Tunçay’dan Zafer Toprak’a, Ioanna Kuçuradi’den Taner Timur’a, Zafer Üskül’den François Georgeon’a kadar çok sayıda ismin Tanör’e dair makaleleri bulunuyor.