Kolektif – İnsan, Toplum ve Haklar (2015)

Esin Küntay’ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yapmış olduğu önemli akademik katkıları, kendisiyle birebir çalışmış kişilerin tanıklığıyla görünür kılan makaleler, bu kitapta.

Küntay’ın akademik yaşamı ve yapıtlarını irdeleyen bir girişle başlayan kitap, güzel sanatlar ve sosyoloji alanlarından pek çok makale barındırıyor.

 • Künye: Kolektif – İnsan, Toplum ve Haklar: Esin Küntay’a Armağan, yayına hazırlayan: Ayşe Durakbaşa, Bağlam Yayınları
Reklamlar

Kolektif – “Türkçenin Dudaklarısın Sen Şair ve Editör Enver Ercan…” (2014)

Şair, editör ve yayıncı Enver Ercan için, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenmiş sempozyuma sunulan bildiriler ile Ercan’la yapılmış söyleşiler.

Aralarında Doğan Hızlan, Handan İnci, Haydar Ergülen, Metin Celâl, küçük İskender, Selim İleri, Veysel Çolak, Sennur Sezer ve Metin Cengiz’in bulunduğu katılımcılar, Ercan’ın bir şair ve editör olarak portresini sunuyor.

 • Künye: Kolektif – “Türkçenin Dudaklarısın Sen Şair ve Editör Enver Ercan…”, Yasakmeyve Yayınları

Kolektif – Varlık 75. Yıl Seçkisi (2008)

Varlık dergisinin, Türkiye düşün ve edebiyat dünyasına yaptığı katkılar inkâr edilemez.

Derginin 75 yıllık arşivinden oluşturulan bu seçkinin ilginç yönlerinden biri de, daha önce yayımlanan 60. yıl seçkisinden farklı olması.

Bu 60. yıl seçkisinde yer alan yazılar, ağırlıklı olarak ilk kırk yıldan seçilirken, 75. yıl seçkisinde ise, derginin 1980 sonrası döneminin daha öne çıktığı görülüyor.

Hatırlanacağı gibi, 1980’den itibaren Türkiye’nin değişen, dönüşen atmosferine kendini uydurmaya çalışan dergi, farklı açılımlar, yenilikler denemişti.

İşte bu seçki, bir dönemin yazınsal ve kültürel çerçevesini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan yazılar barındırmasıyla önemli.

 • Künye: Kolektif – Varlık 75. Yıl Seçkisi, hazırlayan: Enver Ercan, Varlık Yayınları, antoloji, 475 sayfa

Kolektif – Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak (Fikret Şenses’e Armağan) (2017)

Birçok yazarın katkıda bulunduğu elimizdeki kitap, daha önce burada yer verdiğimiz ‘Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi’ başlıklı derlemenin devamı niteliğinde.

İki kitap da, ODTÜ İktisat Bölümü’nde iktisat alanına önemli katkılarda bulunmuş Fikret Şenses’in onuruna bir araya gelen otuz sekiz sosyal bilimcinin, Şenses’in kariyeri boyunca üzerinde çalıştığı konuları farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirmeleriyle ortaya çıktı.

İşte eldeki kitapta yer alan on dört yazar da, geniş bir şemsiye altında kalkınma iktisadını Türkiye bağlamında tartışıyor.

Kitapta irdelenen kimi konular şöyle:

 • Son 200 yılda Türkiye’de ve Dünyada sağlık ve eğitim,
 • Sosyal politika düşüncesi içinde eşitsizliğin yeri ve günümüz Türkiye’sinde eşitsizlikler,
 • Çin ve Türkiye özelinde kalkınan ülkelerin elli yıllık deneyimi,
 • Ağır borç yükü altında olan yoksul ülkeler ve yeni milenyumda IMF-Dünya Bankası yoksullukla mücadele girişimleri,
 • Yoksulluk kuramlarının kadın yoksulluğuna yaklaşımları,
 • Kâr oranının düşme eğilimi yasası…

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: R. Funda Barbaros, Ayşe Buğra, Nesrin Dağ, Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer, Fatime Güneş, Nil Demet Güngör, Murat Koyuncu, Ahmet Öncü, İzzettin Önder, Şemsa Özar, İ. Can Özen, Şevket Pamuk, Meneviş Uzbay Pirili ve E. Ahmet Tonak.

 • Künye: Kolektif – Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak (Fikret Şenses’e Armağan), derleyen: Hasan Cömert, Emre Özçelik ve Ebru Voyvoda, İletişim Yayınları, iktisat, 312 sayfa

Kolektif – Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi (2017)

Farklı yazarların katkılarıyla ortaya çıkmış bu kapsamlı çalışma, 2008-2009 küresel ekonomik krizi temelinde, ayrıca tarihsel tartışmalar ve uluslararası bir bakış açısından hareketle Türkiye’nin sanayileşme ve büyüme süreçlerindeki göreceli konumunu aydınlatıyor.

Kitapta,

 • Türkiye’de sanayileşme ve kriz,
 • Türkiye imalat sanayiinde firma büyümesi ve istihdam,
 • Türkiye imalat sanayiinde kâr marjları,
 • Çok partili dönemde Türkiye’nin makroekonomik performansı,
 • Finansal küreselleşme sürecinde Türkiye’de para politikalarının evrimi,
 • Türkiye’de sınıfsal gelir dağılımı,
 • Ve Türkiye ekonomisinde yoksulluk, yolsuzluk ve gelir dağılımı ilişkisi gibi önemli konular ele alınıyor.

Türkiye ekonomisinin en temel konularını mercek altına alan kitaptaki makaleler,

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun bir resmini çekerken, aynı zamanda hem konuya dair tarihsel bir bakış açısı sunuyor hem de geleceğe yönelik öngörülerde bulunuyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Seven Ağır, Serdal Bahçe, Erdoğan Bakır, Hasan Cömert, Eşref Uğur Çelik, Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel, Semih Gökatalay, Mustafa İsmihan, S. Rıdvan Karluk, Yakup Kepenek, Ahmet Haşim Köse, Emre Özçelik, Erdal Özmen, Ester Ruben, Ali Cevat Taşıran, Erol Taymaz, Ünal Töngür, Oktar Türel, Umut Ünal, Ebru Voyvoda, A. Erinç Yeldan ve Kamil Yılmaz.

 • Künye: Kolektif – Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi, derleyen: Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı ve A. Erinç Yeldan, İletişim Yayınları, iktisat, 398 sayfa

Kolektif – Alpay Kabacalı Kitabı (2014)

Dostlarının, tanıyanlarının emek verdiği, bu yılın başlarında kaybettiğimiz Kabacalı’ya bir armağan.

Yazarlığı, gazeteciliği ve dergiciliğiyle Türkiye yazınında önemli yere sahip Kabacalı’nın hayatı, eserleri, kişiliğine dair bilgilenirken, ülkede aydın olmanın nasıl baş ağrıttığını da açıkça görüyoruz.

 • Künye: Kolektif – Alpay Kabacalı Kitabı, hazırlayan: Arife Kalender ve Sabri Kuşkonmaz, Tekin Yayınevi

Kolektif – Haziran’da Bir Fidan (2014)

1999 doğumlu körpe fidan: Berkin Elvan.

Bu kitapta, Yaşar Kemal başta olmak üzere pek çok yerli ve yabancı yazarın Berkin’e bakan, onu hisseden, onu kucaklayan yazıları yer alıyor.

Katledilen çocuklar ve öldürülen çocukluğumuz hafızamızdan hiç silinmesin diye.

Zira, Stig Dagerman’ın dediği gibi:

“Zaman öldürülmüş bir çocuğun yaralarını iyileştiremez.”

 • Künye: Kolektif – Haziran’da Bir Fidan, Levent Turhan Gümüş, Ayrıntı Yayınları, armağan, 240 sayfa