Hüseyin Draman – Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken (2007)

 

Hüseyin Draman’ın ‘Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken’ isimli bu kitabı, hem Ülken’in felsefesine, hem de felsefecinin yaşadığı döneme odaklanan bir çalışma.

Ülken’in, Türkiye felsefesine “sistematik felsefe” ve “değerler felsefesi” konusundaki öncü rolü düşünüldüğünde, çalışma daha bir önem kazanıyor.

Draman çalışmasında, Ülken’in toplum felsefesi alanında savunduğu değerlerin neler olduğunu saptadıktan sonra, felsefecinin bu değerlere bağlanma nedenlerine odaklanıyor.

Değerlerin saptanmasını toplumbilimle, Ülken’in bunlara bağlanma nedenlerini de toplumsal felsefe açısından değerlendiren kitap, Ülken’in felsefesine dair önemli bir çabanın ürünü.

  • Künye: Hüseyin Draman – Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken, Boyut Yayınları, biyografi, 264 sayfa

John Connolly – Ölüm Sanatçısı (2007)

  • ÖLÜM SANATÇISI, John Connolly, çeviren: Gizem Genç, Altın Bilek Yayınları, roman, 594 sayfa

John Connolly’nin ‘Ölüm Sanatçısı’, 1999 yılında Los Angeles Times tarafından yılın kitabı seçilmişti. Romanın kahramanı New York polis departmanı dedektifi Charlie Parker, karısının ve kızının aydınlanamamış cinayetleri nedeniyle, şiddet, suçluluk, pişmanlık ve intikam duyguları arasında gidip gelmektedir. Ancak eski partneri ondan kayıp bir kızı bulmasını istediğinde, Parker’ın yolu, ölülerin seslerini duyan siyahi yaşlı bir kadınla kesişecektir. Parker bunun dışında, Gezen Adam diye bilinen ve insan vücudunu tuval olarak kullanan, bir “serikatil sanatçıyla” da mücadele edecektir.

İsmail Gezgin – Alacaat’tan Alaçatı’ya (2007)

  • ALACAAT’TAN ALAÇATI’YA, İsmail Gezgin, Sel Yayıncılık, tarih, 106 sayfa

 

İsmail Gezgin’in ‘Alacaat’tan Alaçatı’ya’ isimli bu kitabı, Çeşme Yarımadası’nın batısında kalan Alaçatı’nın tarihine ve bugünkü durumuna odaklanıyor. Turizmin alternatif alanlarında büyük potansiyele sahip olan Alaçatı, aynı zamanda kozmopolit bir kimliğe de sahip. Neredeyse yüz yılda bir, ciddi göç dalgalarına maruz kalmış olan Alaçatı, bu hareketi lehine çevirerek Ege kültürünün iyi bir sentezini sunmuş. Gezgin’in disiplinlerarası bir anlayışla hazırladığı ve değişik boyutlarıyla Alaçatı’yı tanıtmayı amaçlayan kitap, şehir hakkında bilgi edinmeyi isteyenlere önerilir.

Wang Nanshi ve Xie Yongkang – Marksist Pratik Materyalizm (2011)

  • MARKSİST PRATİK MATERYALİZM, Wang Nanshi ve Xie Yongkang, çeviren: Deniz Zarakolu ve Cem Kızılgeç, Kalkedon Yayınları, felsefe, 395 sayfa

 

İki yazarlı ‘Marksist Pratik Materyalizm’, materyalizm kavramının tarih boyunca aldığı farklı anlamları ortaya koyuyor ve Marksist felsefenin başlıca sorunlarını irdeliyor. Yazarlara göre Marx, kendi felsefesinin pratik materyalizm olduğunu belirtmesine karşın, ortodoks klasik yorum, bütün bir Marksist felsefeyi diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm olarak adlandırmış, buna karşın “materyalizm” kavramının anlamı ve tarihi yeterince işlenmemiştir. Bunun, tüm felsefe tarihinin, materyalizm ve idealizm arasındaki mücadelenin tarihi olarak anlaşılmasına neden olduğunu savunan yazarlar, işe materyalizm kavramını irdeleyerek başlıyor.

Clive Ponting – Dünya Tarihi (2011)

  • DÜNYA TARİHİ, Clive Ponting, çeviren: Eşref Bengi Özbilen, Alfa Yayınları, tarih, 874 sayfa

 

Dünya tarihini ele alan kaynaklar, genelde bunu var olmuş tekil devletlerin, imparatorlukların ve uygarlıkların tarihleri üzerine inşa eder. Elimizdeki nitelikli kitabın yazarı Clive Ponting de, dünya tarihini farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Anlatımında, dünyanın herhangi bir bölümüne öncelik tanımayan Ponting, daha geniş bir dünya perspektifinden yana davranarak Avrupa merkezci bakış açısını reddediyor. İnsanların evriminden, göçebe toplayıcılardan, tarıma geçilmesinden ve yerleşik toplumların ortaya çıkmasından bugüne uzanan kitap, uygarlığın dünyanın birçok yerinde birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkma sürecini inceliyor.

Kimberly Hart – Modernliği Dokumak (2011)

  • MODERNLİĞİ DOKUMAK, Kimberly Hart, çeviren: Elçin Gen, Koç Üniversitesi Yayınları, sosyoloji, 217 sayfa

 

‘Modernliği Dokumak’, Kimberly Hart’ın, Batı Anadolu’nun Yuntdağ bölgesindeki Örselli köyünde 1998-2008 arasında yürüttüğü etnografik araştırmalara dayanıyor. Bir halı dokuma kooperatifinin bulunduğu köyde gözlemlerde bulunan Hart, kırsal yörede geleneklerin ve modernliğin nasıl üretildiği, kalkınma projelerinin toplumsal dönüşümdeki rolleri, akrabalık ilişkileri, toplumsal iktidar ve sosyo-ekonomik farklılıkların dini faaliyetleri nasıl etkilediği gibi konuları irdeliyor. Anadolu’nun kırsalının gündelik yaşamı konusundaki saptamalarıyla dikkat çeken kitap, bilhassa sosyoloji ve antropoloji alanlarında çalışanlar için iyi bir kaynak.

Jürgen Schmieder – Yalan Söylemeyeceksin (2011)

  • YALAN SÖYLEMEYECEKSİN, Jürgen Schmieder, çeviren: Murat Özbank, Derin Kitap, roman, 330 sayfa

Jürgen Schmieder ‘Yalan Söylemeyeceksin’de, Eski Ahit’teki on emirden biriyle kendini sınavdan geçiriyor. Schmieder, Paskalya’dan önce aldığı bir kararla, yılın ibadeti olarak kırk gün boyunca yalan söylemeyecek, ayrıca bu süre zarfında gün gün aldığı notları kitap haline getirecektir. İnsanın günde ortalama 200 defa yalan söylediğini belirten Schmieder için bu, göründüğünden daha zordur. Zira o, on ikinci güne gelene kadar bir defa dayak yiyecek, eşini büyük bir bunalıma sürükleyecek ve yüklü miktarda bir para cezası ödeyecektir. Schmieder’in romanı, açık ve dürüst olmanın bedelinin ne olduğu konusunda fikir vermesiyle ilgi çekici.