Ünal Öziş – Leyla Gencer ve Opera Dünyası (2006)

  • LEYLA GENCER VE OPERA DÜNYASI, Ünal Öziş, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, biyografi, 171 sayfa

Leyla Gencer’in dünya ve Türkiye opera tarihinde önemli bir yeri var. 1950–1983 yılları arasında, 60 opera sahnesinde, 70 farklı baş soprano rolünde görev almış bir isim. Hatırlanacağı gibi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 2005 Yılı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü de Leyla Gencer’e vermişti. Elimizdeki kitabın yazarı Ünal Öziş, 2003–2004 öğretim yılında, İzmir Devlet Konservatuvarı’nda Leyla Gencer üzerine dokuz seminer sundu. Bu kitabın dokuz ana bölümü de verilen söz konusu konferanslar üzerine şekillendi. Kitap, Leyla Gencer’in yaşam öyküsünden öğretmenlerine, seslendirdiği operalardan verdiği konserlere ve resitallere kadar, kendisine dair bilinmesi gereken birçok konuya yer veriyor.

Reklamlar

John Berger – Buluştuğumuz Yer Burası (2006)

  • BULUŞTUĞUMUZ YER BURASI, John Berger, çeviren: Cevat Çapan, Gönül Çapan, Müge Gürsoy Sökmen, Metis Yayınları, gezi-anlatı, 233 sayfa

John Berger’in, ‘Buluştuğumuz Yer Burası’ kitabı, gezi anlatısı olarak düşünülebilir. Kitap Berger’in, Lizbon, Krakow, Madrid, Cenevre, Islington ve Küçük Polonya’daki gezi deneyimlerini anlatıyor. Fakat bu kitap sadece gezi yorumlarından ibaret olmayıp, geziler üzerinden Berger’in geçmişine, anılarına çabası olarak da düşünülmeli. Çünkü gezilen şehirlerin çoğunun da, Berger’in kişisel hayatında önemli bir yeri var. Çalışma bu yönüyle, yazarın şehirleri üzerinden geçen yüzyıla, hayatta olmayan yakınlarına, anne ve babasına, öğretmenlerine ve tüm zaaflarıyla sevdiklerine yapmış olduğu bir ziyaret olarak düşünülebilir.

Anna S. Tveritinova – Türkiye’de Karayazıcı Deli Hasan İsyanı (2006)

  • TÜRKİYE’DE KARAYAZICI DELİ HASAN İSYANI, Anna S. Tveritinova, çeviren: Abdulkadir İnan, AYA Kitap, tarih, 118 sayfa

Karadeniz’de baş gösteren Karayazıcı Deli Hasan isyanı, Osmanlı’nın 1593-1603 yılları arasında başını ağrıtan önemli bir isyan. İsyan, etkin bir şekilde 1599 yılında başladı ve Karayazıcı’nın 1602 yılında Canik Dağları’ndaki ölümüne kadar onun önderliğinde sürdürüldü. Tveritinova’nın elimizdeki çalışması, konuyla ilgili kaynakların bir özetini vererek başlıyor; ardından da, isyanın başlangıcında Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal ve iktisadı yapısına, isyanı öne çıkaran sebep ve koşullara ve son olarak da isyanın başarısızlığındaki sebep ve sonuçlarına odaklanıyor. Çalışma, bildik Osmanlı tarihini farklı bir çerçeveden izlemeye alıyor.

J. M. Coetzee – Michael K.: Yaşamı ve Yaşadığı Dönem (2006)

  • MICHAEL K.: YAŞAMI VE YAŞADIĞI DÖNEM, J. M. Coetzee, çeviren: Tülin Nutku, Can Yayınları, roman, 211 sayfa

2003 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi J. M. Coetzee elimizdeki romanı ‘Michael K.’ İle, İngiltere’nin saygın edebiyat ödülü olan Booker’ı da kazanmıştı. Coetzee’nin romanlarında kurduğu ikilemler, ırk ayrımı ve sömürgeciliğin pençesindeki Güney Afrika gerçekliğinden temellenir, ama bireyin böylesi bir toplum içindeki yabancılaşması ve umarsızlığının derinliklerine yönelir. Coetzee burada ise, hem bedensel hem de ruhsal bakımdan ayrıksı bir karakterin, anlayamadığı ve denetleyemediği koşullar karşısındaki trajik ikilemini hikâye ediyor. Roman, söz konusu karakterin yaşadığı ikilemlerden ve çektiği acılardan hareketle, Güney Afrika’nın kendine has hüznünü tasvir ediyor.

Gökhan Akçura – İstanbul Twist (2006)

  • İSTANBUL TWIST, Gökhan Akçura, Everest Yayınları, kültür, 156 sayfa

‘İstanbul Twist’, Gökhan Akçura’nın ‘Zaman Makinesi’ dizisinin üçüncü kitabı. Akçura bu çalışmasıyla okurunu, “İstanbul’un eğlendiği günlere” götürüyor. İstanbul’da eğlence hiçbir zaman eksik olmadı ama bu kitabın ayırıcı özelliği de, şehirde bir zamanlar çok moda olan Twist dansı üzerinden, zamanın eğlence kültürüne odaklanmak. Kitap bu yönüyle, İstanbul’un sosyal tarihine dair birçok ayrıntıya uzanıyor. 1961 yılının sonlarında Türkiye’ye gelen Twist dansı, dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de etkilemiş; eğlence dünyasının ünlü isimleri tarafından da özümsenmişti. İyi bir kaynak taramasıyla hazırlanan çalışma, İstanbul’un kültür tarihini merak edenlere önerilir.

Katja Doubek – Suikastlar Sözlüğü (2006)

  • SUİKASTLAR SÖZLÜĞÜ, Katja Doubek, çeviren: Firuzan Gürbüz, İnkılap Kitabevi, sözlük, 368 sayfa

Katja Doubek’in ‘Suikastlar Sözlüğü’, ünlü komplolar, darbeler ve suikastlara dair bir çalışma. Bilindiği gibi I. Aleksander, Helmuz Zilk’e Ünlü Komplolar, Darbeler ve Suikastlar’, John Lennon, Martin Luther King, Mahatma Gandhi ve J. F. Kennedy suikasta kurban giden ünlülerden birkaçı. Doubek’in bu sözlük çalışması ise, dünyanın kaderini değiştiren birçok ünlü isme karşı gerçekleştirilen ya da başarısızlığa uğrayan suikastların ayrıntılarına yer vermesiyle dikkat çekiyor. Doubek’in, suikastları gerçekleştirenlerin ruh dünyasını anlatmak gibi, didaktik herhangi bir amacı da yok. Kendisi daha çok, yüzyıl içinde gerçekleşen başlıca uluslararası suikastların nedenlerini, oluş biçimlerini ve sonuçlarını aktarıyor. Dünya tarihinde suikasta uğramış önemli isimleri, bu suikastları işleyenlerin kendince gerekçelerini, faili bulunan ve bulunmayan suikastları öğrenmek isteyenlere tavsiye edilir.

Esra Demirci Akyol – Sınırdaki Kimlikler (2010)

  • SINIRDAKİ KİMLİKLER, Esra Demirci Akyol, Libra Kitap, tarih, 177 sayfa

Hatay’da yapılan bir etnografik çalışmaya dayanan ‘Sınırdaki Kimlikler’, kentteki farklı etnik ve dini geçmişten gelen insanların, Hatay’ın Türkiye’ye ilhakını nasıl değerlendirdiğini araştırıyor. Hatay’daki alan araştırması sonuçlarından hareketle, tek bir tarihten bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Esra Demirci Akyol, birden fazla tarih anlatımının bulunduğunu; bu anlatımların, kısmen bugünkü yaşam koşullarına bağlı olarak oluşan kimliklerin bir sonucu olduğunu ve her grubun, geçmişi farklı bir biçimde deneyimleyip hafızasına aldığını gösteriyor. Hafıza çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan kitap, iyi bir sözlü tarih örneği.