Stefan Zweig – İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar (2014)

Stefan Zweig’tan, on dört tarihsel olaya adanmış, incelikli denemeler.

Pasifik Okyanusu’nun keşfi, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi, özgürlük marşı Marseillaise’in bestelenmesi, Napolyon’un Waterloo yenilgisi ve Goethe’nin Marienbad Ağıdı’nı kaleme alışı Zweig’ın usta kaleminin işlediği bazı konular.

 • Künye: Stefan Zweig – İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar, çeviren: Ahmet Arpad, Everest Yayınları
Reklamlar

Kolektif – Bir Eylem Felsefesi (2014)

Komünist Manifesto’nun 100. yılı anısına, çağımızın önemli Marksist tarihçi ve kuramcıları tarafından kaleme alınmış metinler.

Makaleler, Marksizmin tarih, iktisat teorisi, felsefe ve kültür konularına dair temel tezlerini ortaya koyduğu gibi, Komünist Manifesto’da önerilen politikayı, bunun günümüzün devrimci değişimlerine verdiği yanıtı irdeliyor.

 • Künye: Kolektif – Kolektif – Bir Eylem Felsefesi: Komünist Manifesto ve İktidar Mücadelesi, çeviren: Tonguç Ak, Evrensel Yayınları

Çiğdem Dürüşken – Descartes Latince Öğreniyor (2014)

Descartes’ın kurgusal kılavuzluğunda Latince öğrenmeye ne dersiniz?

Çiğdem Dürüşken, felsefe öğrencilerinin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak felsefi metinleri çözümleyecek bilgi donanımını sunarak önemli bir boşluğu dolduran kitabında, Latince grameri belirli bir dil bilgisi olan herkesin anlayabileceği şekilde basitleştirerek özetliyor.

 • Künye: Çiğdem Dürüşken – Descartes Latince Öğreniyor, Alfa Yayınları

Oktar Türel – Küresel Tarihçe, 1945-79 (2017)

1945-1979 zaman aralığında yaşanan küresel dönüşümler, bugünkü dünyayı daha iyi kavramak açısından büyük önem arz ediyor.

Zira Oktar Türel’in de ortaya koyduğu gibi, ekonomik gelişmelerin çok hızlı geliştiği bu dönemde, büyük bir krizle boğuşan uluslararası ekonomik düzen yeniden yapılandırılarak işlerliğe kavuşturulmuştu.

Türel, bu süreçte tanık olunan siyasal/ekonomik gelişmelerin kapsamlı bir dökümünü yaptığı kitabında,

 • İki kutuplu uluslararası siyasetin oluşumu,
 • Truman Doktrini ve Marshall Planı’nı ortaya çıkaran dinamikler,
 • Emekçi sınıfların güç kaybetmesinin temel nedenleri,
 • Üçüncü Dünya’daki ekonomik ve siyasi gelişmeler,
 • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılanan uluslararası ekonomik kurumsallaşma,
 • İktisatta Keynesyen paradigmanın çöküşünün temel nedenleri ve sonuçları,
 • Ve “çevre”nin bu çöküşe verdiği tepkiler ile buna uyum göstermesi süreci gibi, ilgi çekici konular irdeleniyor.

Türel’in çalışması, bilhassa siyasal iktisada ilgi duyanların kaçırmak istemeyeceği yetkin bir eser.

 • Künye: Oktar Türel – Küresel Tarihçe, 1945-79, Yordam Kitap, iktisat tarihi, 352 sayfa, 2017

Süreyya Su – Güzelin ve Çirkinin Ötesinde: Estetiğin Halleri (2017)

Halen Sakarya Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Süreyya Su’dan, modern ve çağdaş sanatın serüvenine eşlik eden estetik tartışmaları ve sanatla ilgili felsefi ve sosyolojik düşünceleri inceleyen sağlam bir çalışma.

Güzelin ve çirkinin ötesinde bir estetik anlayışını temellendiren felsefi söylemler nelerdir?

Modern ve çağdaş sanatta ortaya çıkan çeşitli ifade biçimleri ve farklı malzeme türleri hangi düşüncelerin ürünüdür?

Süreyya Su, bu soruların yanıtlarını arıyor ve bunu yaparken de geçen yüzyılın başından bugüne değin estetik alanında sürdürülen felsefi tartışmaları izliyor.

Kitapta,

 • Araçsal akıl, kültür endüstrisi ve sanat,
 • Estetik bir deneyim olarak modern hayat,
 • Fotoğraf ve sanat,
 • Varlık ve sanat,
 • Estetiğin konusu olarak doğru yaşam,
 • Estetiğin yapıbozumu olarak avangard sanat,
 • Ve Yüce estetiğinin postmodern durumu gibi, estetiğin alanına giren pek çok ilgi çekici konu irdeleniyor.

Çalışmanın, modern ve çağdaş sanatı ortaya çıkaran ve besleyen düşüncelerin ne olduğuna ilişkin merakını gidermek isteyenler için nitelikli bir kaynak olduğunu özellikle belirtelim.

 • Künye: Süreyya Su – Güzelin ve Çirkinin Ötesinde: Estetiğin Halleri, Can Yayınları, sanat, 223 sayfa, 2017

Volker Kutscher – Islak Balık: Gereon Rath’ın İlk Vakası (2017)

Birinci Dünya Savaşı’nın ertesinde, içine kapanık, karmaşa içinde bir Almanya…

Bu dönemde kurulmuş Weimar Cumhuriyeti de, maalesef var olan sıkıntılara çözüm üretmekten uzak…

İktidar boşluk kaldırmaz ve dolayısıyla şimdi Nazilerin iktidarı adım adım yaklaşmaktadır…

Tam da bu dönemde geçen ‘Islak Balık’, başkahramanı Komiser Gereon Rath’ın gizemli bir cinayetin izini sürüşünü hikâye ediyor.

Berlin’de, sıradan denebilecek suçlarla uğraşan Komiser Rath, bu esnada kendini ucu derin ilişkilere bağlanacak bu dosyayla karşı karşıya bulur.

Şimdi hızla örgütlenen Naziler, komünistlere karşı amansız bir sokak savaşı yürütmekte, muhalifleri acımasız cinayetler ve suikastlarla hedef almaktadır.

Komiser Rath, işlenen bu cinayetin ardındaki gizemleri aydınlatmaya çalışırken, karanlık ve pervasız Nazi örgütlenmesini açığa çıkarır.

“Buda” lakaplı cinayet masası şefi Gennat, ilginç polis sekreteri Charlotte, sıra dışı mafya üyesi Marlow gibi karakterleriyle de dikkat çeken ve dönemin Almanya’sına dair gerçekçi bir fotoğraf sunan romanı, sağlam tarihi polisiye sevenler kaçırmamalı.

 • Künye: Volker Kutscher – Islak Balık: Gereon Rath’ın İlk Vakası, çeviren: Cem Sey, İletişim Yayınları, roman, 480 sayfa, 2017

 

Pierre Bourdieu – Eril Tahakküm (2014)

Ünlü düşünür Pierre Bourdieu’den, eril düzenin tarihsel yapıları ile bunun bilinçli ya da bilinçsiz izdüşümlerine dair, daha sonra söz konusu alanda yapılmış birçok çalışmaya öncülük etmiş sıkı bir analiz.

Bourdieu, kendine özgü sosyo-analitik perspektifiyle, eril tahakkümün ürünü olan algılama ve değerlendirme biçimlerini en ince ayrıntısına kadar deşifre ediyor.

 • Künye: Pierre Bourdieu – Eril Tahakküm, çeviren: Bediz Yılmaz, Bağlam Yayınları